Już od piątku zmiany w prawie

OC zależne od punktów yamabon/Pixabay

W związku z nowelizacją ustawy Prawo o ruchu drogowym, obowiązującej od początku roku 2022, towarzystwa ubezpieczeniowe od 17 czerwca zyskają możliwość wglądu do informacji zawartych w policyjnych bazach danych. Chodzi przede wszystkim o historię wykroczeń oraz liczbę posiadanych punktów karnych.

Ustawa z dnia 2 grudnia 2021 roku (Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw Dz.U. 2021 poz. 2328) przewiduje udostępnienie towarzystwom ubezpieczeniowym informacji na temat historii przestępstw oraz wykroczeń drogowych polskich kierowców. Policyjna ewidencja obejmuje m.in. takie dane kierowców, jak: uprawnienia do kierowania pojazdami osób, które dopuściły się naruszeń przepisów ruchu drogowego, kierując pojazdem (w tym również pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających), liczbę, daty i klasyfikację popełnionych wykroczeń lub przestępstw. W bazie znajdziemy także liczbę punktów karnych, króre zebrał kierowca oraz zapis nałożonych mandatów wraz z informacjami o tym, czy zostały one opłacone.

Według ustawodawcy udostępnienie towarzystwom ubezpieczeniowym danych na temat punktów i wykroczeń ma na celu poprawienie bezpieczeństwa na polskich drogach. Jednak można się spodziewać, że dane te posłużą do wyliczeń nowych składek ubezpieczeniowych dla kierowców, którzy mają na swoim koncie jakieś przewinienia. Presja, jaką ma być powiązanie wysokości ubezpieczenia z mandatami i punktami ma być też „batem” ma niesfornych kierowców. Warto bowiem jeździć tak, aby punktów nie złapać.

Największe podwyżki cen OC mogą sięgnąć poziomu kilkuset procent, zwłaszcza gdy kierowca ma na swoim koncie jazdę po spożyciu alkoholu, bardzo duże przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym lub wyprzedzanie na pasach. Pamiętać należy także o tym, że ubezpieczyciel będzie miał wgląd w dane na 2 lata wstecz, więc na składkę ubezpieczenia mogą wpłynąć wykroczenia i punkty, o których już zdążyliśmy zapomnieć.

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę