Akcja przywoławcza motocykla Honda

Akcja przywoławcza motocykla Honda Honda

Przedsiębiorca Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce, z siedzibą w Warszawie, powiadomił Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, że w motocyklach marki Honda, modele: CBR1000ST / CBR1000SP, rok modelowy 2020, wyprodukowanych od 14.04. do 30.06.2021 r. w Japonii oraz CMX1100A / CMX1100D, rok modelowy 2021, wyprodukowanych od 15.04. do 24.08.2021 r. w Japonii, może występować niewystarczająca szczelność uszczelki pomiędzy korkiem, a wlewem chłodnicy. W efekcie podczas użytkowania motocykla z wadliwym korkiem i przy bardzo wysokiej temperaturze silnika może dojść do wycieku płynu chłodzącego.

Na rynku polskim kampanią naprawczą objętych jest łącznie 37 pojazdów.

Przedsiębiorca zadeklarował, że wszyscy posiadacze motocykli objętych kampanią zostaną wezwani na bezpłatną wizytę w autoryzowanym serwisie w celu inspekcji motocykla i wymiany korka chłodnicy.

Informacji związanych z kampanią udziela Honda Motor Europe Ltd. (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce (adres: ul. Puławska 381, 02-801 Warszawa; tel.: 801 811 711).

UOKiK nie jest właściwy do udzielania szczegółowych informacji konsumentom odnośnie akcji ogłaszanych i prowadzonych przez przedsiębiorców.

Niniejsza informacja stanowi realizację obowiązków przedsiębiorcy, w zależności od roli pełnionej w obrocie, o których mowa w art. 14 ust. 2, art. 17 ust. 2 lub art. 19 ust. 3 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/858 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie homologacji i nadzoru rynku pojazdów silnikowych i ich przyczep oraz układów, komponentów i oddzielnych zespołów technicznych przeznaczonych do tych pojazdów, zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 715/2007 i (WE) nr 595/2009 oraz uchylającego dyrektywę 2007/46/WE (Dz. Urz. UE L 151 z 14.06.2018 r., str. 1).

Źródło: UOKiK

Tagi artykułu

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę