BMW wprowadza inteligentne połączenie alarmowe

BMW
10.6.2016

W razie wypadku, awarii lub zagrożenia jak najszybsza pomoc może uratować ludzkie życie. Takie sytuacje dotyczą motocyklistów w szczególny sposób. Dlatego firma BMW Motorrad, oferując opcjonalne „inteligentne połączenie alarmowe”, stworzyła system eCall, którego celem jest zapewnienie możliwie szybkiej pomocy na miejscu zdarzenia.

W razie wypadku zintegrowany z pojazdem system eCall może decydować o skuteczności akcji ratunkowej. Ogólnoeuropejskie badania przeprowadzone w roku 2011 z udziałem pojazdów BMW wykazały, że system eCall umożliwia o 40-50 procent szybsze dotarcie służb ratunkowych na miejsce wypadku. Komisja Europejska oszacowała wtedy, że system eCall mógłby każdego roku ratować nawet 2500 istnień ludzkich i oszczędzać 26 miliardów euro.

System eCall został wprowadzony w samochodach BMW w Europie po raz pierwszy w roku 1999. W roku 2007 BMW Group rozszerzyła ten system bezpieczeństwa o inteligentną międzynarodową strukturę infolinii. Od roku 2018 w nowych samochodach system eCall będzie obowiązkowy. Dzięki efektowi synergii z samochodami BMW system ten ma być oferowany od początku 2017 r. również w motocyklach BMW jako wyposażenie dodatkowe.

Satelitarna lokalizacja miejsca zdarzenia

Automatyczna lub ręczna aktywacja inteligentnego połączenia alarmowego w razie awarii lub wypadku powoduje wysłanie współrzędnych miejsca zdarzenia z motocykla oraz uruchomienie działań ratowniczych za pośrednictwem specjalnej wykwalifikowanej infolinii BMW. Przesyłana jest przy tym aktualna pozycja pojazdu oraz informacje o kierunku jazdy w celu dokładnej lokalizacji na drodze w niejednoznacznych sytuacjach, na przykład na skrzyżowaniach autostradowych.

Łączność za pośrednictwem modułu telefonii komórkowej zainstalowanego w motocyklu

Do powiadomienia służb ratunkowych eCall wymaga łączności z telefonią komórkową. W przypadku opcjonalnego „inteligentnego połączenia alarmowego” łączność ta nawiązywana jest za pośrednictwem modułu telefonii komórkowej zainstalowanego w motocyklu. Połączenie jest niezależne od operatora sieci komórkowej. Wymagana jest jedynie dostępność co najmniej jednego operatora sieci komórkowej. Usługa będzie w przyszłości dostępna we wszystkich krajach europejskich.

Opcjonalne „Inteligentne połączenie alarmowe” uwzględnia trzy scenariusze:

scenariusz: automatyczne zadziałanie przy poważnym wywróceniu / zderzeniu.

W tym przypadku połączenie alarmowe aktywowane jest automatycznie i bez opóźnienia i polega na wysłaniu powiadomienia do wykwalifikowanej infolinii BMW. Za pośrednictwem połączenia audio infolinia BMW utrzymuje stały kontakt z motocyklistą aż do momentu przybycia służb ratunkowych. Pomoc wysyłana jest za każdym razem niezależnie od odpowiedzi. Aktywacja funkcji sygnalizowana jest na zestawie wskaźników i pojawia się sygnał dźwiękowy. Przerwanie połączenia alarmowego przez kierowcę jest w tym przypadku niemożliwe.

scenariusz: automatyczne zadziałanie przy lekkim wywróceniu / zderzeniu.

W tym przypadku połączenie alarmowe aktywowane jest dopiero po 25 sekundach i polega na wysłaniu wiadomości do wykwalifikowanej infolinii BMW. Jeżeli przy niewielkim wypadku pomoc nie jest konieczna, kierowca ma możliwość odpowiednio wcześniej przerwać połączenie alarmowe przez naciśnięcie przycisku. Jeśli tego nie uczyni, wtedy nastąpi wezwanie służb ratowniczych jak w 1. scenariuszu. Aktywacja funkcji jest również sygnalizowana na zestawie wskaźników wraz z sygnałem dźwiękowym.

scenariusz: ręczna aktywacja przez naciśnięcie przycisku

W tym przypadku, na przykład w celu wezwania pomocy dla innych poszkodowanych, połączenie alarmowe nawiązywane jest przez naciśnięcie przycisku SOS po prawej stronie kierownicy. Następuje wysłanie powiadomienia do infolinii BMW i nawiązanie połączenia głosowego. W przypadku ręcznej aktywacji połączenie głosowe konieczne jest do podjęcia dalszych działań. Również w tym przypadku kierowca ma możliwość przerwania połączenia alarmowego przez naciśnięcie przycisku lub wyłączenie zapłonu. Ręczna aktywacja inteligentnego połączenia alarmowego możliwa jest wyłącznie podczas postoju i przy włączonym zapłonie.

„Inteligentne połączenie alarmowe” rozpoznaje sytuacje niemające krytycznego charakteru

Połączenie alarmowe nie działa automatycznie w sytuacjach niemających krytycznego charakteru, na przykład w przypadku przewrócenia się motocykla podczas postoju, wypadków przy niewielkich prędkościach bez udziału innych uczestników ruchu, wstrząsów spowodowanych przejazdem przez nierówności, przeszkody i jazdą w terenie.

Ergonomiczny panel obsługi z głośnikiem i mikrofonem

Panel obsługi opcjonalnego „inteligentnego połączenia alarmowego” znajduje się po prawej stronie kierownicy i jest kompaktowy oraz ergonomiczny. Oprócz ukrytego pod osłoną przycisku SOS do inicjowania i przerywania połączenia alarmowego ma wbudowany mikrofon i głośnik.

Przemyślany układ czujnikowy określający rodzaj zdarzenia

Czujniki umieszczone na motocyklu określają rodzaj zdarzenia, jakie nastąpiło. Czujnik kolizji rozpoznaje zdarzenia takie jak kolizje z innymi pojazdami lub najechanie na przeszkodę. Czujnik przechyłu rozpoznaje pozycję, w jakiej znajduje się motocykl.

Połączenie głosowe z infolinią BMW w języku ojczystym

Inteligentne połączenie alarmowe dostępne po raz pierwszy w motocyklu BMW jest usługą premium o międzynarodowym zasięgu. Komunikacja z infolinią BMW przez nawiązane połączenie głosowe odbywa się w języku ojczystym kierowcy – to wyjątkowa cecha skutecznie sprzyjająca szybkiemu udzieleniu pomocy w razie wypadku. Opcjonalne „inteligentne połączenie alarmowe” dostępne będzie najpierw w Niemczech, a później kolejno na kolejnych rynkach europejskich i w kolejnych modelach.

Źródło: BMW, Mototarget.pl

O Autorze

Tagi artykułu

Zobacz również

Chcesz otrzymać nasze czasopismo?

Zamów prenumeratę